alla kategorier

Komplexa oorganiska färgpigment

Eftersom kvaliteten och prestandan hos industriprodukter fortsätter att förbättras, ökar kraven på deras utseende och hållbarhet. Därför finns det ett stadigt ökande krav på mer hållbara pigment till färgprodukter som färger, plast, byggmaterial och keramik. De komplexa oorganiska färgpigmenten är av ökande betydelse för formulatorer, de måste uppfylla de högsta kraven på värmestabilitet, väderbeständighet och ljusbeständighet, samtidigt som de ekologiska aspekterna av slutprodukterna beaktas. Hittills är de komplexa oorganiska färgpigmenten den mest stabila klassen av pigment som utvecklats av färgindustrin.

Komplexa oorganiska färgpigment